Procedure

Voorafgaand aan de eerste mediationbijeenkomst krijgen partijen van de mediator een concept overeenkomst tot mediation toegestuurd. Deze overeenkomst wordt in de eerste bijeenkomst besproken en als allen het met de inhoud eens zijn, kan de overeenkomst tot mediation getekend worden.
 
Daarna wordt een start gemaakt met het onderzoeken van het conflict. Dit onderzoek vergt vaak nog een tweede bijeenkomst. De ervaring leert dat voor de verduidelijking van het conflict en de relatie tussen partijen de tijd moet worden genomen, anders komt het in een latere fase weer terug. Vervolgens, als het conflict goed in kaart is gebracht en de relatie tussen partijen is verbeterd, kan er voorzichtig gebrainstormd worden over mogelijke oplossingen. Niemand kan in deze fase ergens aan gehouden worden en de oplossing kan nog alle kanten op.
 
In de volgende fase kunnen partijen al wat concreter met elkaar over een oplossing praten (onderhandelings-fase). Als uiteindelijk voor partijen de meest bevredigende oplossing gevonden wordt en alle voor- en nadelen zijn bekeken, kan de oplossing vastgelegd worden in de vaststellingsovereenkomst. Daarmee is de mediation ten einde.
 
De mediator houdt het proces goed in de gaten, hij zorgt dat partijen gelijkelijk aan bod komen en stimuleert partijen om hun relatie te verbeteren door met elkaar te communiceren. Hoeveel bijeenkomsten nodig zijn om te komen tot een oplossing van het conflict, hangt af van partijen en het probleem. Het gemiddelde ligt tussen de drie à vijf gesprekken van maximaal twee uur per keer.