Ook voor mij?

Is mediation geschikt voor u?
 
Mediation leent zich voor iedere situatie waarin mensen, zakelijk of privé, een conflict met een ander (of anderen) hebben en dat graag snel en goed willen oplossen. Voorwaarden voor mediation zijn dat beide partijen de wil hebben om er gezamenlijk uit te komen en dat beiden bevoegd en in staat zijn om er gesprekken over te voeren.
 
Wat als conflict wordt ervaren, is voor iedereen anders. Een definitie van conflict is: een voor één of beide partijen, onacceptabel verschil van mening en/of inzicht. De onenigheid kan gaan over alles wat tussen mensen afgesproken wordt, maar ook over hoe men met elkaar omgaat in welke situatie dan ook.
 
In de particuliere sfeer kunnen conflicten gaan over familieverhoudingen, erfenissen, echtscheidingen en omgangsregelingen. Met de buren en (semi)overheid wil het niet altijd boteren en ook daar wordt mediation vaak toegepast. Mediation wordt toegepast door mensen die belang hechten aan goede relaties en die er de voorkeur aan geven om zonder tussenkomst van advocaten en/of rechters op zoek te gaan naar een voor alle betrokkenen acceptabele oplossing van hun conflict.
 
Uiteraard kan altijd een expert gevraagd worden om advies te geven over de rechtsgeldigheid en/of gevolgen van de oplossingen die men gevonden heeft.