Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling die mensen in staat stelt zelf in gesprekken hun conflict op te lossen, met ondersteuning van een mediator als onpartijdige bemiddelaar. Mensen blijven bij mediation eigen baas over de inhoud van hun conflict. De mediator zorgt voor de noodzakelijke randvoorwaarden en neemt de procedurele kant op zich. De mediator hakt geen knopen door, maar zorgt ervoor dat de knopen uit de war gehaald worden.

Vertrouwelijkheid en vrijwilligheid vormen de basis van de gesprekken. De mediator kent gesprekstechnieken die het voor de partijen makkelijker maken om het conflict te bespreken. Onder zijn begeleiding zoeken partijen samen actief naar de meest bevredigende oplossing van het conflict.

Bij mediation is er veel ruimte voor creatieve (en misschien ook wel eens ongebruikelijke) oplossingen. Door mediation komen partijen meestal op een andere wijze met elkaar in gesprek. Daardoor verbetert vaak ook nog de onderlinge relatie. Uiteindelijk kunnen dus allen winnen.

Samengevat is de kern van mediation (in vergelijking met andere wijzen van conflictoplossing):

* Er is niet alleen aandacht voor de inhoud van het conflict

* Er is ook aandacht voor de emoties en de relatie tussen partijen

* Partijen brengen zelf een oplossing van het conflict tot stand