Spelregels

Hoewel mediation plaats vindt op basis van vrijwilligheid en vrijblijvendheid, blijkt het in de praktijk van belang om van te voren een aantal afspraken (spelregels) te maken en deze op papier te zetten.

De mediaton begint en eindigt daarom met een schriftelijke overeenkomst. In de eerste bijeenkomst leggen partijen samen met de mediator in een overeenkomst (tot mediation) afspraken vast over de manier waarop zij gaan werken. Dit zijn afspraken over de vrijwilligheid, de geheimhouding, de communicatie en de onpartijdigheid van de mediator.

Aan het einde van de mediation leggen partijen hun oplossing van het conflict en eventuele verdere afspraken vast in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Partijen zijn hieraan gebonden.

Wilt u een voorbeeld ontvangen van een concept overeenkomst tot mediation en/of een concept vaststellingsovereenkomst, dan kunt u contact opnemen met Mediation Verlicht